Energibalansberäkning

Vid ansökan om bygglov inför nybyggnation krävs en godkänd energibalansberäkning. I normalfall skall en energibalansberäkning möta myndighetskrav på tre punkter:

  • Primärenergi, vilket har en koppling till hur mycket energi som krävs för att drifta byggnaden.
  • Maximalt effektbehov, det vill säga den maximala effekten som krävs för att drifta byggnaden med hänsyn tagen till verkningsgrad.
  • U-medelvärde, innebär det värmemotstånd som byggnadens klimatskärm har (tak, väggar, grund), dvs om det har en tillräckligt isolerande effekt. 

Priset för denna tjänst varierar något beroende på:

  • Underlag - hur underlaget ser ut har betydelse för hur många beräkningar vi måste utföra.
  • Antal fall - i vissa lägen vill kanske olika scenarier/kombinationer testas beträffande till exempel värmesystem, byggmaterial och fönster. 
  • Byggnads storlek - en större byggnad tar generellt sett längre tid att utföra beräkningar för.
unsplash