Energideklaration i Malmö

En energideklaration utfärdas med utgångspunkt från byggnadens energiförbrukning. Eftersom resultatet av beräkningarna skall avspegla ett normalförhållande görs vissa korrigerande beräkningar utifrån exempelvis inomhustemperatur och vattenförbrukning. Har temperaturen exempelvis varit väldigt hög eller låg görs korrigeringar för detta. Allt för att resultatet skall bli så representativt som möjligt. Är byggnaden relativt nybyggd finns det inget lagkrav på att besiktiga byggnaden i samband med en energideklaration. 

Normalläget är dock att byggnaden måste besiktigas i samband med energideklarationen. För att uppdraget skall gå så snabbt som möjligt finns det vissa saker du kan förbereda.

En energideklaration är ett officiellt dokument som enligt lag skall finnas vid försäljning av villor och senast två år efter ett nybyggt hus tagits i bruk. Beträffande flerbostadshus och lokaler skall det alltid finnas en aktuell energideklaration, giltighetstiden är 10 år. För småhus är det även vanligt att en energideklaration utförs som underlag för att ansöka om grönt bolån, vilket innebär en rabattering på bolånet som de flesta banker ger. 

Syfte med energideklaration:

  • Ge en potentiell köpare en översikt över byggnadens energiprestanda
  • Ge en potentiell köpare en överblick kring vilka energieffektiviserande åtgärder som är kostadseffektiva just för denna byggnad
  • Kan användas som underlag till Grönt bolån vilket kan vara kostnadsbesparande för hushållet
  • Kan vara en väg in för djupare disskussioner och och rådgivning kring energieffektiviserande åtgärder eller dylikt

Att förbereda inför besiktningstillfället:

  • Energiförbrukning i kWh senaste året (el, gas eller fjärrvärme).
  • Energiförbrukning i kWh juli och augusti (el, gas eller fjärrvärme).
  • Vattenförbrukning senaste året (m3).
  • Ta fram protokoll från en eventuellt genomförd radonmätning.
  • Har det eldats med ved, olja eller pellets senaste året behöver vi veta hur mycket.
  • Vi uppskattar om ni kan förbereda stege upp till vind.

Energideklaration för villa, flerbostadhus och lokaler

Att genomföra en energideklaration för din villa är ett smart sätt att upptäcka hur du kan minska dina energikostnader och öka ditt hems komfort.


Hos Larsson Energi AB specialiserar vi oss på energideklaration för småhus, inklusive villor, för att ge dig en klar bild av ditt hems energiprestanda. Genom att identifiera områden där energieffektiviteten kan förbättras, kan vi hjälpa dig att skapa ett mer hållbart och ekonomiskt hem.

Energideklaration pris

På Larsson Energi AB strävar vi efter att erbjuda konkurrenskraftiga priser på energideklarationer, inklusive specialpriser för villor. För småhus, vilket oftast innebär villor, erbjuder vi ett fastpris på 1 790:-. Vi uppskattar enkelheten i att våra kunder direkt kan se priset för våra bastjänster.


När en energideklaration får utföras på distans, erbjuder vi tjänsten till det rabatterade priset 1 590:-. Detta underlättar för oss att utföra uppdrag oavsett var i landet byggnaden befinner sig, även om vår huvudsakliga verksamhet är i sydvästskåne där denna prissättning primärt gäller.


Priset på en energideklaration kan variera beroende på flera faktorer, såsom husets storlek och dess geografiska läge.

Beställa energideklaration

Att beställa en energideklaration är enkelt med Larsson Energi AB. Process är utformad för att vara smidig och effektiv, från första kontakten till leveransen av din slutliga rapport.


Jag utför en grundlig energibesiktning av ditt hus, med fokus på att identifiera effektiva åtgärder för att förbättra energiprestandan.


Oavsett om det gäller en villa eller en annan byggnad, är målet att göra din energideklarationsprocess så informativ och värdefull som möjligt.


Kontakta oss på fredrik@larssonenergi.se eller ring på 076-033 03 11Prislista                                    Kr inklusive moms        

*om byggnaden uppfyller nybyggnadskrav (dvs är i princip nybyggd) finns möjlighet att utföra energideklarationen på distans.

**priset är fast dock kan korrigeringar komma att göras om mätobjektet är betydligt större än en normalstor villa, mer komplext eller om uppdraget avser flera objekt.

***rabatteringen avser en kombination av energideklaration och areamätning vilket i normalläge kostar 3 290: - (1 790 + 2 300 – 800).

unsplash